Sukladno zakonskoj obvezi za velika poduzeća kao i nastojanju da se potrošnjom energenata sustavno upravlja, brodogradilište Viktor Lenac je pristupio uvođenju sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011. Jedan od zahtjeva norme je i provođenje internih audita.

U svrhu provjere spremnosti za certifikaciju 11.prosinca 2017. naša naša tvrtka je dobila priliku da provede audite u svim procesima brodogradilišta i utvrdi spremnost za certifikaciju te moguća unapređenja.

Svi procesi su auditirani te su nalazi prezentirani upravi. Suradnja je bila jako dobra sa svim auditiranim koji su pokazali i prezentirali mnoge ideje te uspješno odrađene projekte koje su već rezultirali znatnim uštedama.

U današnje vrijeme drago nam je doživjeti kolektiv koji iskreno brine za uštedu i racionalno korištenje energenata.