R.BR. TVRTKA SJEDIŠTE DJELATNOST
1. ACQUAMARIN Rijeka, Rijeka Inženjering, izgradnja i održavanje postrojenja za obradu tehnoloških, otpadnih i voda za ljudsku potrošnju, montaža i instalacijski radovi, te trgovina građevinskim materijalom i metalima
2. ADRIANEON d.o.o. Matulji Izrada, transport, montaža, održavanje i popravci reklamnih natpisa
3. ADRIATIC SAILING j.d.o.o. Rijeka Edukacija i praktično osposobljavanje pomoraca.
4. ALMES EKO d.o.o. Rijeka Proizvodnja, montaža i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
5. ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. Zadar Proizvodnja aluminijskih folija za ambalažu
6. AMBRA d.o.o. Kastav Proizvodnja, montaža i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
7. AQUAESTIL PLUS d.o.o. Zagreb Proizvodnja i trgovina akrilnih kupaonskih kada, hidromasažnih kada, tuš kada, staklenih tuš paravana, masažnih i parnih kabina, masažnih stupova,
8. BIGA GRUPA Zagreb Servis brodske opreme i sistema, podvodni radovi, specijalna zavarivanja
9. BROSS d.o.o. Zagreb Proizvodnja zupčanika, reduktora, vijaka i pužnih kola, lančanika i zubnih letvi te usluge CNC tokarenja, glodanja, erodiranja, brušenja, ozubljivanja i popravci reduktora
10. DELMARINE d.o.o. Šmrika Savjetodavne usluge u pomorstvu
11. DINOCOP CONSULTA d.o.o. Omišalj Projektiranje u graditeljstvu
12. DINOCOP d.o.o. Omišalj Građevinske usluge
13. DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ Metković Zdravstvene usluge
14. DOM ZDRAVLJA PLOČE Ploče Zdravstvene usluge
15. DOMENI d.o.o. Matulji Građevinski i elektromontažni radovi
16. DRVENJAČA d.d. Fužine Prerada drva i proizvodnja mehaničke celuloze-drvenjače
17. DRVOPLAST d.d. Buzet Proizvodnja PVC profila i granulata
18. ECOOPERATIVA d.o.o. Jurdani Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
19. ENEOS d.o.o. Rijeka Građevinske usluge, rušenja, protupožarni premazi
20. EUROPAMETALI d.o.o. Kukuljanovo Obrada i zbrinjavanje otpada
21. FEROTEHNA d.o.o. Kukuljanovo Proizvodnja rasvjetnih tijela, promet robom na veliko i malo
22. GASKET d.o.o. Novi Vinodolski Proizvodnja brtvenih profila
23. GEC d.o.o. Plešce Proizvodnja plastičnih vrećica i folija
24. GEC GP d.o.o. Lučice Piljenje i blanjanje drva
25. GRAD OPATIJA Opatija Jedinica lokalne samouprave
26. GRADER d.o.o. Matulji Građevinske usluge
27. GRAMI d.o.o. Pula Građevinske usluge
28. HAIN ISTRA d.o.o. Buje Proizvodnja građevne stolarije
29. HVAR d.o.o. Samobor Građevinske usluge
30. IKARPLAST d.o.o. Crikvenica Proizvodnja od poliestera i termo izolacija
31. ISTARSKI VODOVOD BUZET d.o.o. Buzet Proizvodnja i distribucija vode
32. ISTRAKOP d.o.o. Poreč Građevinske usluge
33. IZBOR TRGOVINA d.o.o. Sv.Ivan Zelina Veleprodaja keramičkih pločica i sanitarija
34. JADRAN-IMPEX d.o.o. Rijeka Nabava, prodaja i distribucija građevnog materijala
35. KELTEKS d.o.o. Karlovac Proizvodnja tehničkog tekstila od staklenih, karbonskih ili bazaltnih vlakana
36. KOMUNALAC Opatija Jurdani Vodoopskrba i odvodnja, sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada, upravljanje reciklažnim dvorištima, pometanje javno – prometnih površina, pogrebne usluge, upravljanje tržnicama, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, niskogradnja, mehanička radiona za vlastite potrebe.
37. KORONA d.o.o. Rijeka Proizvodnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
38. LOG ADRIA Kukuljanovo Agencija za transport i logistiku
39. LUČKA UPRAVA RIJEKA Rijeka Lučka uprava
40. MAISTRA d.d. Rovinj Hoteljerstvo i turizam
41. MARSERVIS d.o.o. Novigrad Izgradnja i servis brodica
42. MCZ d.o.o. Labin Proizvodnja peći i plamenika
43. MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA Rijeka Fakultetsko obrazovanje
44. METAL CAD d.o.o. Rijeka Projektiranje, konzalting i inženjering u brodogradnji, strojarstvu i elektrotehnici
45. MKA DEMING d.o.o. Čakovec Mirnodopsko razminiranje i inženjering
46. MMN d.o.o. Jušići Metalurgija
47. MODERN LINE Klana Proizvodnja stolarije
48. MULTIPLET d.o.o. Zadar Proizvodnja užadi i konopaca,
49. NARODNO UČILIŠTE Rijeka  Ustanova za obrazovanje i kulturu
50. ODVJETNIČKI URED STAŠIĆ Rijeka Zajednički odvjetnički ured
52. OMIAL d.o.o. Omiš Proizvodnja aluminijskih folija za ambalažu
53. OPĆINA MATULJI Matulji Jedinica lokalne samouprave
54. PERFORMANCE COATINGS d.o.o. Kastav Veleprodaja industrijskih premaza
55. PILANA MRKOPALJ d.o.o. Mrkopalj Proizvodnja i prodaja piljene građe, zidnih i podnih obloga, paleta i drvenih peleta
56. PILANA SABINA d.o.o. Lukovdol Piljenje i blanjanje drva
57. PLOVANIJA KAMEN  d.o.o. Plovanija Kamenolom
58. POLIKLINIKA TAGORA Čavle Poliklinika za opću kirurgiju, urologiju, psihijatriju, internu medicinu
59. RAM d.o.o. Rijeka Obrada metala, prodaja opreme za zavarivanje i rezanje te zaštitne osobne opreme
60. RGV d.o.o. Ravna gora Proizvodnja transportnih ventilatora i ventilacionih elemenata
61. RIMATEC d.o.o. Rijeka Projektiranje strojarskih konstrukcija, upravljanje projektima i inženjersko savjetovanje
62. SOLANA PAG 91 Pag Pag Proizvodnja soli
63. TD BAŠKA Baška Održavanje komunalne infrastrukture, lučki poslovi, upravljanje parkiralištima i prometom, održavanje površina zelenila, dostava elektrokolicima u zoni ograničenog dvosmjernog prometa
64. TERMAG d.o.o. Matulji Zastupanja, veleprodaja, maloprodaja obojenih metala, centralno grijanje i hlađenje, te vodoinstalacijskog materijala, sanitarije i keramike.
65. TERMO PLIN PROJEKT d.o.o. Rijeka Projektiranje i nadzor termoenergetskih postrojenja, instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije
66. TOF – Tvornica oplemenjenih folija Drniš Proizvodnja oplemenjenih folija,tiskanje i izradu ambalaže iz oplemenjenih folija te trgovinu
67. TRANS INTEGRAL Ploče Agencija za transport i logistiku
68. TRANSADRIATIC d.o.o. Umag Pomorska agencija
69. TTO THERMOTECHNIK d.o.o. Dražice Proizvodnja razdjelnika i prateće opreme za toplovodna grijanja
70. USLUGA Pazin Sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada, upravljanje zelenim površinama, pogrebne usluge, upravljanje tržnicama, upravljanje parkiralištima, upravljanje tržnicom i poslovnim prostorima
71. VALLIS d.o.o. Umag Građevinske usluge
72. VIKTOR LENAC d.d. Rijeka Remontno brodogradilište
73. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci Vodoopskrba i odvodnja
74. VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL Novi Vinodolski, Crikvenica Vodoopskrba i odvodnja
75. VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar Vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
76. VODOVOD I KANALIZACIJA Rijeka Rijeka Vodoopskrba i odvodnja
77. VODOVOD PULA d.o.o. Pula Vodoopskrba
78. VULKAN NOVA d.o.o. Rijeka Proizvodnja brodske opreme, industrijskih dizalica i postrojenja za unutarnji transport.
  • Ističem vrlo pozitivno iskustvo u radu sa konzultantskom tvrtkom Reset iz Rijeke čije smo savjetodavne usluge koristili kod integriranog uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša. Cure su vrlo profesionalne, praktične i konkretne. Sve su radionice odrađene u opuštenoj atmosferi, ali vrlo efikasno i produktivno, s puno praktičnih primjera, uputa i savjeta. Preporučam svima koristiti njihove usluge, sigurna sam da pri tome nećete donijeti krivu poslovnu odluku.

    Irena Pastorčić

    Drvoplast d.d.