Dana 11.lipnja 2018. na Pomorskom fakultetu u Rijeci i 3.srpnja 2018. na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci poslovne savjetnice Reset d.o.o. su održale zanimljivo predavanje na temu GDPR i što on mijenja u funkcioniranju fakulteta i studentskom životu. Nakon održanog predavanja prisutni profesori te ostali zaposlenici fakulteta imali su mnogo interesantnih pitanja o načinu objavljivanja prolaznosti na ispitima, da li roditelji imaju pravo dobiti informacije o svojoj djeci koji su punoljetni građani itd. Zaključak predavanja je da će ova Uredba o zaštiti podataka promijeniti ne samo određena pravila poslovanja već i organizacijsku kulturu.