Uvođenje GDPR-a u Općini Matulji

Dana 26. veljače 2019. uvodnim predavanjem o osnovama GDPR-a, problematici GDPR-a u djelovanju jedinica lokalne samouprave kao i o planu projekta započeo je projekt “Uvođenja Opće uredbe o zaštiti podataka u Općinu Matulji. Čekaju nas mnogi izazovi zbog sukobljavanja Uredbe i Zakona na pristup informacijama te Zakona o medijima. Ali vjerujemo da ćemo sve sporne […]

Read More